Wild Finn Oy:n asiakasrekisteri (päivitetty 24.5.2018)

Rekisterin pitämisen peruste ja yleiskuvaus

Rekisterin nimi on Wild Finn asiakasrekisteri. Rekisterinpitäjä on Wild Finn Oy (Y-tunnus: 2775855-9),

Wild Finn Oy sitoutuu noudattamaan seuraavaa asiakasrekisteriselostetta:

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus, asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys.

Wild Finn Oy kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyden suojaa ja on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja. Tässä tietosuojapolitiikassa esiintyvä termi "henkilötieto" viittaa kaikkeen tietoon, joka on yhdistettävissä yksittäiseen luonnolliseen henkilöön. "Wild Finn" viittaa Wild Finn Oy:öön ja sen tytäryhtiöihin sekä aputoiminimiin.

 

Tietosuojavaltuutettu on Juhana Lampela.

juhana.lampela@wildfinn.fi

044 973 7901

Rekisterin sisältämät tiedot

Wild Finn tallentaa tietosi rekisteröityessäsi Wild Finnin asiakkaaksi. Wild Finn käyttää tietojasi suostumuksellasi markkinointiin ja myyntikampanjoiden kohdentamiseen. Suostumus pyydetään asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä.

Tallennamme seuraavia tietoja:

Tekniset tiedot. Vaikka Wild Finn Oy:n sivustoja voi useimmiten selailla ilman, että sinun täytyy rekisteröityä tai muuten tunnistautua, selaimesi toimittaa Wild Finn Oy:lle tiettyjä tietoja, esimerkiksi käyttämäsi IP-osoitteen, selailun ajankohdan, miltä sivuilta olet tulossa, millä sivuilla vierailet, mitä linkkejä käytät ja mitä sisältöjä olet katsonut. Wild Finn Oy:n tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä voi syntyä myös muuta teknisluonteista tietoa, jota keräämme. Esimerkiksi liittymäsi puhelinnumero, palvelun käyttöajankohta ja muita vastaavia palvelun käyttöä kuvaavia tietoja voi siirtyä osana normaalia viestin välitystä. Wild Finn käyttää internet-sivustoillaan evästeitä ("cookie").

Asiakkaan toimittamat tiedot. Wild Finn voi kerätä tuotteidensa ja palvelujensa yhteydessä seuraavia tietoja: asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Lisäksi voidaan kerätä muita yhteystietoja, joita tarvitaan mm. tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen, asiakasviestintään ja käyttäjien tunnistamiseen.
Voimme kerätä myös ns. demografiatietoja esim. ikä, sukupuoli, kieli, asuinaluetta kuvaavat tiedot, sekä mieltymyksiäsi, toivomuksiasi ja tietoja antamistasi suostumuksista sekä muita vastaavia tietoja, joita tarvitsemme mm. tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja palvelujemme kohdentamiseen.

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot. Keräämme tietoja asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvistä asioista, esimerkiksi tilaamiisi ja/tai käyttämisiisi tuotteisiin ja palveluihin, sopimuksiin, yhteydenottoihin, asiakasvalituksiin, sekä takuu- ja muiden palveluiden tarjontaan ja käyttöön liittyviä tietoja. Keräämme myös tuotteiden ja palvelujen maksamiseen ja laskutukseen liittyviä tietoja, kuten laskutusosoite ja luottokorttitiedot, sekä luottotietojen tarkastamiseen liittyviä tietoja ja muut vastaavia taloudellisia tietoja.

Rekisterin käyttötarkoitus

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen. Henkilötietojasi voidaan käyttää tilaustesi hallinnointiin, sopimusten täytäntöönpanoon ja muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseen sekä pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös käyttäjien tunnistamiseen, tuotteiden ja palvelujen toteuttamiseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan, lain sallimissa rajoissa. Henkilötietojasi ei luovuteta Wild Finn Oy:n ulkopuolelle käytettäväksi markkinointiin ilman suostumustasi.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen. Henkilötietojasi voidaan käyttää Wild Finn Oy:n tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Käytämme ensisijaisesti tilastollisia ja muita vastaavia tietoja, joista yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös tuotteittemme ja palvelujemme kohdentamiseen, esimerkiksi voidaksemme näyttää sinulle räätälöityjä sisältöjä. Voimme tehdä tuotteiden ja palvelujen kehittämisen edellyttämiä tilastoja ja yhdistää eri tuotteiden ja palvelujen yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin, kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen.

Asiakasviestintä ja markkinointi. Henkilötietojasi voidaan käyttää lain sallimissa rajoissa Wild Finn Oy:n  tuotteiden ja palvelujen markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään, esimerkiksi informoidaksemme sinua tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvistä asioista. Voimme myös tehdä asiakastyytyväisyyttä koskevia tutkimuksia.

Tietojen luovutus

Wild Finn ei myy, lainaa tai muutoin luovuta henkilötietojasi muuten kuin seuraavissa tilanteissa:

Suostumus. Voimme luovuttaa henkilötietojasi siinä määrin kuin olet antanut meille siihen suostumuksesi. Jotkin palvelumme voivat olla luonteeltaan sellaisia, että niissä julkaistaan käyttäjien henkilötietoja, esimerkiksi yhteisöpalvelut ja sellaiset palvelut, joiden avulla käyttäjät julkaisevat omia sisältöjään.

Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvan, esimerkiksi viranomaisen esittämän vaatimuksen perusteella.

Yritysjärjestelyt. Mikäli Wild Finn myy liiketoimintansa tai osan siitä, voidaan kyseiseen liiketoimintaan liittyviä henkilötietoja siirtää liiketoiminnan mukana uudelle omistajalle.

Alaikäisiä koskevien tietojen käsittely

Pyrimme välttämään henkilötietojen keräämistä alle 16 –vuotiaista henkilöistä. Koska palvelujen käyttäjien ikää voi olla vaikea todentaa, myös alle 16 vuotiaita koskevia tietoja voi päätyä tietokantoihimme.

Toimintatapanamme on, etteivät alaikäiset (Suomessa alle 18-vuotiaat henkilöt) voi tehdä ostoksia tai muita oikeustoimia tällä sivustolla ilman vanhempansa tai laillisen holhoojansa suostumusta.

Tietojen laatu

Pyrimme huolehtimaan siitä, että hallitsemamme henkilötiedot ovat ajan tasalla ja oikeita. Jotkin Wild Finn Oy:n palvelut voivat mahdollistaa sen, että käyttäjä hallinnoi itse omia henkilötietojaan. Jokaisen käyttäjän velvollisuutena on olla toimittamatta Wild Finn Oy:lle virheelliseksi tietämäänsä tietoa.

Rekisterin suojaus

Kaikkeen henkilötietojen luovuttamiseen liittyy riskejä eikä mikään tekniikka tai prosessi ole täysin turvallinen. Wild Finn pyrkii käyttämään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista ja muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan, ottaen huomioon tietojen luonteen, tekniset mahdollisuudet tietojen suojaamiseen, tietoihin kohdistuvan uhkan sekä tietojen suojaamisen kustannukset.

Tällaisia keinoja voivat olla mm. palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, kulunvalvonta, rajoitettu käyttöoikeuksien myöntäminen ja käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien henkilöiden ohjeistaminen, alihankkijoiden huolellinen valinta sekä sopimuksellisten ja muiden vastaavien keinojen käyttö. Käytämme standardien mukaisia tekniikoita liiketapahtumiemme luottamuksellisuuden turvaamiseksi.

Käyttäjän tunnistus ja evästeiden käyttö

Wild Finn voi käyttää sivustoillaan evästeitä eli "cookieta". Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka lähetetään päätelaitteeseesi sivustoltamme, ja joiden avulla tyypillisesti kerätään tiettyjä päätelaitetta koskevia tietoja, esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, päätelaitteen käyttöjärjestelmän tietoja, selaimen tyyppi ja tieto siitä, miltä sivustolta käyttäjä on tulossa Wild Finn- sivustolle. Evästeiden käyttö mahdollistaa käyttäjille tiettyjä palveluja, esimerkiksi käyttäjän täytyy syöttää salasanansa vain kerran istunnon aikana tai käyttäjän ei tarvitse täyttää ostoskoriaan uudestaan, jos ostotapahtuma jostain syystä keskeytyy. Evästeitä käytetään myös sivustomme liikenteen analysointiin palvelujemme kehittämiseksi.

Mikäli et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat tulla informoiduksi ennen niiden vastaanottamista, voit muuttaa selaimesi asetuksia vastaavasti, mikäli selaimesi tämän mahdollistaa. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin johtaa siihen, että sivuston tai palvelun kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissäsi.

Sinun oikeutesi

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit myös kieltää Wild Finniä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin tai markkina- tai mielipidetutkimukseen.

Muutokset rekisteriselosteeseen

Voimme milloin tahansa muuttaa tämän rekisteriselosteen sisältöä. Mikäli rekisteriselosteen sisältöä huononnetaan olennaisesti rekisteröidyn kannalta, ilmoitamme tällaisesta muutoksesta asiakkaillemme Wild Finnin verkkokaupassa ja sähköpostilla.